Böcker


Böcker och e-böcker går endast att köpa i nätbokhandeln

www.vulkanmedia.se är billigaste


Hämdens Änglar finns inte i e-bok


NYTT 

Ljudböcker utkommer runt 2020-21

Tårarnas Doft och Hämndens Änglar


Lill Lindbäck är egenutgivare.


Ordspråk


Att göra en resa i inre och i yttre världen stärker själen

 

Lill Lindbäck